THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀ LỊCH HỦY ĐĂNG KÝ HỌC (KỲ MÙA THU 2021)

I, LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG

1, Đối tượng được đăng ký học bổ sung: Sinh viên có tổng số tín chỉ đăng ký học dưới 10 tín chỉ (bao gồm tất cả các loại đăng ký) được phép nộp đơn đăng ký học bổ sung đến tối đa 15 tín chỉ.

2, Thời hạn gửi đơn trong ngày 24 và 25/08/2021. Sau thời gian này sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký học bổ sung.

3, Hình thức gửi đơn: SV sử dụng email của Trường cấp cho SV, điền thông tin lớp học phần vào đơn đăng ký học theo mẫu đơn số 1 tại link https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy, saveas sang file PDF và gửi về email: nguyennghiahoang@neu.edu.vn (nội dung email ghi rõ các thông tin: Mã sinh viên; Họ tên). Không chấp nhận email thực hiện không đúng hướng dẫn.

II, LỊCH HỦY ĐĂNG KÝ HỌC

Sinh viên tự hủy những học phần không có nguyện vọng học trong học kỳ trên trang tinchi.neu.edu.vn

Thời gian từ 12h ngày 28/08/2021 đến hết ngày 29/08/2021.

Hết thời gian hủy đăng ký học, sinh viên không tự hủy lớp học phần đương nhiên xác nhận sẽ học lớp học phần đó trong học kỳ.

Trân trọng!