Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ hè năm 2021 hệ Đại học Chính quy và Văn bằng 2 Chính quy

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Thời khóa biểu Học kỳ hè năm 2021, cụ thể như sau:

1. THONG BAO THOI KHOA BIEU HK HE 2021.pdf

2. KE HOACH GIANG DAY HOC TAP HK HE 2021.doc

3. THOI KHOA BIEU HK HE 2021.xlsx