THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC TẬP BỔ SUNG SHCD ĐẦU KHÓA DÀNH CHO CÁC KHÓA TỪ K63 TRỞ VỀ TRƯỚC

1. Sinh viên theo dõi công văn chi tiết tại đây: CV học bổ sung SHCD đầu khoá dành cho các khoá từ k63 trở về trước-1.pdf

2. Thông tin học tập:

– Đối với sinh viên chưa tham gia học tập Tuần SHCD Đầu khóa:

+ Sinh viên cần tham gia học tập cùng K64 và hoàn thành 02 bài thu hoạch.

+ Chi tiết danh sách sinh viên phải tham gia học cùng K64 và lịch học tại file dưới đây:

Phụ lục 1_ Lịch học dành cho sinh viên chưa tham gia Tuần SHCD.pdf

Phụ lục 2_DANH SACH SINH VIEN CHUA THAM GIA TUAN SHCD.xlsx

– Đối với các trường hợp khác (sinh viên không đạt trong số các điều kiện của Tuần Sinh hoạt công dân: bài thu hoạch, điểm danh):

+ Sinh viên tra cứu kết quả tại:

https://phongctctqlsv.neu.edu.vn/vi/tuan-shcd-sinh-vien-dau-khoa/thong-bao-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cac-khoa

+ Sinh viên không phải tham gia học tập trên lớp cùng Khóa 64, chỉ cần truy cập lớp LMS, nghiên cứu tài liệu để hoàn thiện 02 bài thu hoạch.

– Cách thức nộp bài thu hoạch dành cho tất cả sinh viên chưa tham gia học tập và chưa đạt trong các điều kiện:

+ Sinh viên truy cập hệ thống LMS:

* Tên lớp: Học ghép_SHCDSV đầu khóa K64

* Enrollment Key: hocghep

+ Thời gian hoàn thành: từ 18h00 ngày 03/10/2022 đến hết ngày 20/10/2022.