Thông báo v/v điều chỉnh Kế hoạch đào tạo và xét cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021

Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài và biến động khó lường, Nhà trường thông báo một số điều chỉnh trong Kế hoạch học tập, thi kết thúc học phần và xét, cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khoá 60, 61, 62, cụ thể như sau:

Dieu chinh ke hoach dao tao và xet cap hoc bong HK II.pdf