Thông báo về Chương trình Giải thưởng Honda dành cho sinh viên năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ QUỐC DÂN

 


Số: 1434 /ĐHKTQD-CTCT&QLSV

V/v triển khai Giải thưởng Honda dành cho sinh viên năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/Viện Quản lý sinh viên

 

Căn cứ công văn số 3308/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai “ Giải thưởng Honda (Honda Award) dành cho sinh viên các trường Đại học năm học 2020, Nhà trường thông báo về chương trình cụ thể như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn:

– Sinh viên hệ chính quy năm thứ 3, thứ 4 hoặc mới tốt nghiệp, có điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên của năm học gần nhất.

– Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 01 trong 03 điều kiện sau:

+ Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;

+ Đạt giải NCKH cấp Bộ, cấp trường;

+ Đạt giải trong các cuộc thi Olympic cấp Quốc gia.

2. Hồ sơ tham dự giải thưởng:

– Đơn ứng tuyển Giải thưởng Honda (theo mẫu đính kèm).

– 01 bản sao CMTND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu.

– 01 ảnh 4×6 (chụp không quá 06 tháng).

– Điểm rèn luyện có xác nhận của trường.

– Bảng điểm trung bình chung có xác nhận của trường.

– Các báo cáo nghiên cứu khoa học (có xác nhận của trường/giáo viên hướng dẫn).

– Bằng khen, Giấy chứng nhận, giải thưởng liên quan bản photo.

– Các giấy tờ khác (Giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có), ảnh tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa…).

3. Tổ chức xét duyệt:

– Các Khoa, Viện QLSV thông báo rộng rãi cho sinh viên của đơn vị làm đơn đăng ký. Sinh viên đăng ký thông tin tham gia chương trình qua đường link: https://bitly.com.vn/x1dUc trước ngày 09/09/2020 và nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 8 – bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Tầng G, Nhà A1) từ 08h00-11h30 ngày 15/09/2020 (Thứ Ba).

– Nhà trường tổng hợp danh sách và gửi về hội đồng Tuyển chọn thí sinh tham gia các vòng thi:

+ Vòng thi 1: Hội đồng Tuyển chọn sẽ đánh giá, lựa chọn 186 thí sinh có kết quả hồ sơ cao nhất tính từ trên xuống;

+ Vòng thi 2: 186 thí sinh sẽ tham gia vòng Viết luận;

+ Vòng thi 3: 30 thí sinh có kết quả tốt nhất tại Vòng 2 tham gia Phỏng vấn.

– Dựa trên kết quả 03 vòng thi sẽ lựa chọn 03 thí sinh thuộc khối ngành khoa học kỹ thuật và 03 thí sinh thuộc khối ngành nghề khác có tổng điểm cao nhất để trao giải thưởng của năm.

4. Cơ cấu giải thưởng:

 

Giải thưởng Dành cho sinh viên thuộc khối khoa học, kỹ thuật Dành cho sinh viên thuộc các khối ngành nghề khác
Số lượng Tên và giá trị Số lượng Tên và giá trị
Xuất sắc (Top 3) 03 Giải thưởng Honda Y-E-S:

  • Học bổng 70 triệu VNĐ
  • 1 xe máy Honda Vision
03  

  • Học bổng 20 triệu VNĐ
  • 1 xe máy Honda Vision
    Phần thưởng Y-E-S Plus:

Trong vòng 4 năm kể từ khi nhận được giải thưởng Honda Y-E-S

  • Học bổng 235 triệu VNĐ khi tham gia nghiên cứu sau đại học tối thiểu 1 năm tại Nhật Bản
  • Học bổng 165 triệu VNĐ khi tham gia thực tập tối thiểu 10 tuần tại Nhật Bản
  • Học bổng 70 triệu VNĐ sau khi kết thúc khóa thực tập, tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại Nhật Bản
 
Khuyến khích 100
  • Học bổng 10 triệu VNĐ
80
  • Học bổng 8 triệu VNĐ

 

Nhận được công văn này, Kính đề nghị các Khoa, Viện QLSV triển khai đúng thời gian và yêu cầu để đạt kết quả tốt.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng 302, Nhà A1, Email: thuyntt@neu.edu.vn).

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu TH, CTCT&QLSV.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV

 

 

       (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà