THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2021

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét CNTN hệ ĐHCQ họp ngày 31/3/2021, Nhà trường thông báo và đề nghị sinh viên:
  • Sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2021: xem chi tiết trong file đính kèm và Đối chiếu, kiểm tra lại các thông tin (mã sinh viên, lớp, ngày sinh, giới tính, điểm TBC, xếp loại – đây là thông tin rất quan trọng để in và cấp bằng cho sinh viên)

DSSV đủ dktn đợt 1 năm 2021

  • Sinh viên ĐHCQ đã  hoàn thành đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng thiếu học phí/đơn xét tốt nghiệp muộn: xem chi tiết trong file đính kèm và khẩn trương hoàn thành để được tốt nghiệp đợt này (thời hạn muộn nhất là 17h ngày 03-4-2021) và gửi minh chứng về việc chuyển khoản/đơn xét tốt nghiệp về phòng QLĐT qua email: hat@neu.edu.vn hoặc liên hệ P210 nhà a1 – CV Trần Thanh Hà để được cập nhật!

DSSV du DKTN nhưng thiếu học phí và đơn xét TN muộn

DSSV du DKTN nhưng thiếu học phí

DSSV du dktn nhưng thiếu đơn xét TN muộn

Don xet TN muộn/sớm

  • Thời gian dự kiến sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Khoa/viện từ 14h ngày 08/04/2021
  • Nhà trường dự kiến tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ đợt 1 năm 2021 vào ngày 25/04/2021.

Sinh viên có thắc mắc/phản hồi về các thông tin nêu trên vui lòng gửi về Phòng Quản lý Đào tạo qua email: hat@neu.edu.vn hoặc liên hệ P210 nhà a1 – CV Trần Thanh Hà. Thời hạn nhận thắc mắc đến trước 17h ngày 03/4/2021