Thông báo về kênh online hỗ trợ thủ tục cho sinh viên trong thời gian Nhà trường không tổ chức học tập trung

Căn cứ Thông báo số 347/ĐHKTQD-TH ngày 07/3/2020 của Nhà trường về việc tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên viên, học viên, nghiên cứu sinh,

Để hỗ trợ sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến học vụ cần thiết (Ví dụ: Đổi điểm ngoại ngữ, tin học; xét tốt nghiệp; cấp lại mật khẩu,…) mà không cần phải trực tiếp đến Trường trong thời gian Trường không tổ chức học tập trung, Phòng QLĐT sẽ thiết kế kênh online để hỗ trợ sinh viên trong việc giải quyết công việc cần thiết:

1. Thủ tục đổi điểm ngoại ngữ (dành cho sinh viên có chứng chỉ quốc tế):

(đang cập nhật Link)

2. Thủ tục đổi điểm tin học đại cương (dành cho sinh viên có chứng chỉ quốc tế):

(đang cập nhật Link)

3. Thủ tục xét tốt nghiệp

(đang cập nhật Link)

4. Thủ xin cấp lại mật khẩu (TK QLĐT2; daihocchinhquy)

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-ez44T3nkBstMkOyyO_dk2cbz6Cn8-_F_TO1sgMBha0VbhA/viewform?fbclid=IwAR0okEJ7UHr4Vyz0IR5SShgKW3vVwO9IJI5IRlx_fwf1WPQLUFB6o4JAGRY](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-ez44T3nkBstMkOyyO_dk2cbz6Cn8-_F_TO1sgMBha0VbhA/viewform?fbclid=IwAR0okEJ7UHr4Vyz0IR5SShgKW3vVwO9IJI5IRlx_fwf1WPQLUFB6o4JAGRY)

5. Các thủ tục học vụ khác (liên quan đến quản lý đào tạo)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIKkPEW5xSTY5vyRymJmTcMOROxUoOkFzUyclwS0SBKsgdAA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Sinh viên cũng không cần trực tiếp tới Khoa để làm Thủ tục xét TN ở cấp Khoa đợt tháng 3, mà Phòng QLĐT sẽ gửi về Khoa đầy đủ thông tin của sinh viên liên quan đến việc xét Tốt nghiệp.