Thông báo về link đăng ký nộp hồ sơ học vụ dành cho sinh viên Đại học chính quy

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐH KTQD, sinh viên có nhu cầu về thôi học, nghỉ học tạm thời, xin tiếp tục học… thực hiện theo quy trình sau

  1. Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ quy chế đào tạo tại: Quy định của trường (neu.edu.vn)
  2. Làm đơn đề nghị và minh chứng (nếu có), mẫu đơn tại đây: Thủ tục – Biểu mẫu (neu.edu.vn)
  3. Đăng ký thông tin và nộp hồ sơ online tại đây: https://forms.office.com/r/fULGb6R8Nm

Đường link tiếp nhận áp dụng từ ngày 1/1/2022. Sinh viên cần thực hiện đúng và đủ các yêu cầu về đơn đề nghị và minh chứng mới được chấp nhận hồ sơ và ra quyết định, cập nhật trên hệ thống.

Trân trọng thông báo !