Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ dành cho sinh viên Đại học Chính quy năm 2023

05/05/2023

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ dành cho sinh viên Đại học Chính quy năm 2023 theo công văn số 884/ĐHKTQD-QLDT ngày 04/05/2023

thông báo tổ chức kỳ thi phụ ĐHCQ 2023.pdf