Thông báo về việc tuyển dụng người lao động đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc tuyển dụng người lao động đợt 2 năm 2022 cụ thể như sau: Thong bao tuyen dung nam 2022 (1).PDF