Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đại học Chính quy đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022 cụ thể như sau: thông báo xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt 2 năm 2022.pdf