Thông báo xét tốt nghiệp đại học Chính quy đợt tháng 6 năm 2023

05/05/2023

– Sinh viên Đại học chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp đọc kỹ các điều kiện tốt nghiệp và cụ thể thời gian chi tiết xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2023 thông báo xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 6 năm 2023

– Sinh viên vào tài khoản cá nhân trên daihocchinhquy.neu.edu.vn để đăng ký xét tốt nghiệp. Thời gian đăng ký từ 05/5/2023 đến 10/6/2023

– Sinh viên đăng ký chuyển điểm/xét CĐR trước ngày 30/5/2023 sẽ kịp xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2023. Sinh viên đăng ký sau thời gian đó sẽ xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2023.

– Các mẫu đơn kèm theo (đơn xin hoãn xét tốt nghiệp do đang học nâng điểm (dành cho sinh viên K61) và đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm). Thời gian nộp đơn: trước 17h ngày 10/6/2023 bằng cách gửi trực tiếp (tại phòng 210, tầng 2, nhà A1) hoặc gửi bản scan qua email: hat@neu.edu.vn/cần có reply xác nhận.

mẫu đơn đề nghị xét tốt nghiệp muộn/sớm và đơn hoãn xét tốt nghiệp

Trân trọng!!