Tọa Đàm Khoa học quốc tế: “Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam”

Tọa Đàm Khoa học quốc tế:Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam

  • Thời gian: Ngày 08/01/2020
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 -Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  • Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Đơn vị phối hợp/ tài trợ : Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc và Trường Đại học Jeonju Hàn Quốc.

Kính mời các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, chuyên gia và cá nhân có quan tâm tham gia Tọa đàm.