LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2018 (Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

Thứ Hai 10/12/2018 Họp các nhóm dịch tài liệu Marketing theo kế hoạch đã phân công Thứ Ba 11/12/2018 7h30:...
Read More

LCĐ KHOA MARKETING – ĐƠN VỊ TÍCH CỰC TẠI TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN K60

Được đứng trong hàng ngũ cán bộ đoàn là một vinh dự to lớn đối với bất kì bạn đoàn...
Read More

Workshop “Marketer cần trang bị gì trong xu thế chuyển đổi số”

Nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức hướng tới mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo đại...
Read More

Thông báo: Thời khóa biểu Học kỳ 2/2018-2019 (Hệ CQ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Read More

Marketing thời công nghệ và các xu hướng truyền thông mới

Với nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa đạo tào đại học và nhu cầu của công giới, khoa Marketing,...
Read More