Triển khai thu hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên đối tượng chính sách năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG CTCT&QLSV

Số: 54 /TB-CTCT&QLSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thu hồ sơ miễn giảm học phí

cho sinh viên đối tượng chính sách năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Phòng CTCT&QLSV hướng dẫn nộp hồ sơ miễn giảm học phí cho sinh viên Khóa 60,61,62 &63 năm học 2021 – 2022 như sau:

Đối tượng nộp hồ sơ:
– Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đã được giảm học phí ở các năm học trước;

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số RẤT ÍT người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn đã được giảm học phí ở các năm học trước;

– Sinh viên CHƯA nộp hồ sơ và CHƯA được miễn giảm học phí ở các kỳ, năm học trước.

Cách thức nộp hồ sơ:
– Thời gian : từ ngày 6/9/2021 đến ngày 20/9/2021;

– Cách thức nộp hồ sơ:

+ Bước 1 : Sinh viên chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo đối tượng tại Phụ lục 01;

+ Bước 2: Scan màu toàn bộ hồ sơ thành file PDF và gửi file scan về địa chỉ E-mail: thuhuongnguyen@neu.edu.vn;

+ Bước 3: Sau khi nhận được mail xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ , sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đường bưu điện về địa chỉ : “Phòng CTCT&QLSV – Bộ phận Một cửa – Tầng G – Tòa nhà A1 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 Giải Phóng , phường Đồng Tâm , quận Hai Bà Trưng , thành phố Hà Nội”.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ : Cô Hương – SĐT : 0936783138.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

PHỤ LỤC 01

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

STT

Đối tượng

Hồ sơ cần chuẩn bị

A

Đối tượng được miễn 100% học phí

1

Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

– Đơn đề nghị Miễn, giảm học phí;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng có công xác nhận (bản gốc);

– Thẻ thương binh / Thẻ bệnh binh/ …..(photo công chứng ).

2

Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (photo công chứng);

– Bản sao giấy chứng tử của cha , mẹ (photo công chứng ).

3

Sinh viên khuyết tật

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Hộ khẩu (photo công chứng);

– Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (bản gốc) hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ( photo công chứng).

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Hộ khẩu (photo công chứng;

– Giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo

5

Sinh viên là người dân tộc thiểu số RẤT ÍT người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Hộ khẩu (photo công chứng

– Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (bản gốc).

B

Đối tượng được giảm 70% học phí

1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Hộ khẩu (photo công chứng

– Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bản gốc).

C

Đối tượng được giảm 50% học phí

1

Sinh viên là con cán bộ, công nhân , viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

– Đơn đề nghị Miễn , giảm học phí;

– Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng);

– Thẻ tai nạn lao động / GXN bệnh nghề nghiệp … (photo công chứng);

– Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (photo công chứng).

Mẫu Đơn đề nghị Hỗ trợ chi phí học tập

download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm học phí

download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây