Tuyển thực tập sinh tại Công ty Cổ phần Synnex FPT (FTG) trực thuộc Công ty FPT

Công ty Cổ phần Synnex FPT (FTG) trực thuộc Công ty FPT tuyển thực tập sinh cho các vị trí:

  1. Cán bộ Kinh doanh
  2. Cán bộ Quản lý sản phẩm
  3. Cán bộ Đặt hàng

Website của Công ty:

https://synnexfpt.com